Από το 1973, η ROTEX είναι γνωστή για την καινοτομία και την τεχνογνωσία της στον τομέα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής θερμότητας.Η ROTEX Heating Systems GmbH είναι μία 100% θυγατρική της Daikin Europe NV, και επομένως είναι μέλος του Ομίλου DAIKIN, του κορυφαίου κατασκευαστή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.

Η σειρά προϊόντων της ROTEX περιλαμβάνει:

  • αντλίες θερμότητας αέρα-νερού,
  • λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και αερίου,
  • ηλιακά συστήματα και boiler,
  • συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης,
  • δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης
  • δεξαμενές αποθήκευσης βρόχινου νερού μέχρι
  • συνασμένα συστήματα εγκατάστασης για εφαρμογές ύδρευσης και θέρμανσης.

Αντλίες θερμότητας χαμηλών & υψηλών θερμοκρασιών.

Ολοκληρωμένες μονάδες συμπύκνωσης αερίου θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης & ηλιακής ενέργειας.

Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Α1 με ενσωματωμένο καυστήρα & παρελκομένα.

Πλαστικά boilers & ηλιακά σύστηματα.

Πλαστικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος Variosafe.